Todagesmøder

Todagesmøder

Todagesmødet er en af selskabets faste holdepunkter og et vigtigt samlingspunkt for statistikere i Danmark. Selskabet tilstræber at der hvert halve år arrangeres et todagesmøde, som afholdes på skift af institutioner rundt om i landet. Todagesmødet strækker sig over to halve dage fra eftermiddag til frokost næste dag med taler, foredrag og middag, og er en god mulighed for at netværke og høre hvad der rør sig inden for forskningen. Alle er velkomne til todagesmødet, men der kan være forskellig pris for medlemmer og ikke-medlemmer.

Information om todagesmødet sendes via e-meddelelser, og mødet annonceres også på hjemmesiden (se evt. under Events).

Liste over de seneste års todagesmøder

Nogle af møderne har været arrangeret i samarbejde med DSBS (Dansk Selskab for Biofarmaceutisk Statistik) og DMF (Dansk Matematisk Forening).

  • 2023E: København, 7-8 nov (arr: Institut for Matematiske Fag, KU)
  • 2023F: Aalborg, 9-10 maj (arr: Institut for Matematiske Fag, AAU)
  • 2022E: København, 15-16 nov (arr: Biostatistisk Afdeling, KU)
  • 2021E: DSTS 50 års jubilæum, København, 17-19 nov (arr: Bestyrelsen)
  • 2019E: Lyngby, 19-20 nov (arr: DTU Compute). Fælles møde med DMF og DSBS.
  • 2019F: Odense, 9-10 apr (arr: SDU)
  • 2018E: København, 2-3 okt (arr: Biostatistisk Afdeling, KU)