Referat af ekstraordinær generalforsamling i DSTS den 30/6-2016

Mødedato: 
Torsdag, juni 30, 2016

Tilstedeværende medlemmer