Privatlivspolitik: Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

Senest ændret 25. maj, 2018

1 Hvilke personoplysninger DSTS indsamler

DSTS vedligeholder en medlemsdatabase med registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, indmeldelsesdato, adresse, og e-mailadresse. Disse informationer indsamles enten via foreningens hjemmeside eller via direkte kontakt til foreningens bestyrelse.

2 Brug af personoplysninger

DSTS anvender personoplysninger til bestemte formål:

  • 1) Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
  • 2) Kontakt fra foreningen til medlemmerne, herunder udsendelse af meddelelser via e-mail.

3 Videregivelse af personoplysninger

Personoplysningerne bliver ikke videregivet til andre organisationer eller firmaer.

4 Opbevaring og sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes efter medlemsskabets ophør.

5 Revidering af privatlivspolitikken

DSTS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom via e-mail.

Forfattere: DSTS bestyrelse, 2018.