Statistiker/postdoc/videnskabelig medarbejder til forskningsprojekt om COVID-19

Ansøgningsfrist: 
06. september, 2021

Statistiker/postdoc/videnskabelig medarbejder til forskningsprojekt om COVID-19

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling søger daglig projektleder til et registerbaseret projekt om arbejds-relateret risiko for COVID-19 smitte og hospitalsindlæggelse blandt erhvervsarbejdende i Danmark.

EXCOVER er et EU finansieret forskningsprojektet omkring en registerbaseret undersøgelse af arbejds-relateret risiko for COVID-19 smitte og hospitalsindlæggelse blandt alle erhvervsarbejdende i Danmark under COVID-19 epidemiens første og anden fase. Hovedfokus er på betydningen af antal tætte arbejds-relaterede indendørs kontakter for smitte og sygdom. Eksponeringsvurdering – herunder vurdering af livsstilsfaktorer - er baseret på data om fag/branche samt jobeksponeringsmatricer. Der foretages et parallelt studie i hele den svenske befolkning som Avdelningen för arbets- och miljömedicin ved Lunds Universitet er ansvarlig for. EXCOVER skal udover det danske registerstudie også styrke det arbejds- og miljømedicinske samarbejde med vores kollegaer ved Lunds Universitet.

Dine primære arbejdsopgaver består i datamanagement, analyser og publicering i internationale fagfællebedømte tidsskrifter. Du vil også skulle bidrage til samarbejdet med Lunds Universitet f.eks. via planlægning af seminarer og andre projektrelaterede aktiviteter såsom intern og ekstern kommunikation.

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads i et internationalt velrenommeret forskningsmiljø inden for en bred vifte af emneområder. Vi er for tiden en forskningsleder, en professor emeritus, en statistiker, fire seniore forskere, fire ph.d.-studerende og to videnskabelige assistenter. Forsknings-deltagelse af overlæger, speciallæger og uddannelseslæger fra den arbejdsmedicinske kliniske ambulatoriefunktion bidrager til at holde vores forskning klinisk relevant.

I projektet indgår udover dig en forsker, en statistiker og en internationalt sammensat projektgruppe.

Med en baggrund i statistik, forventer vi, at du

  • har en kandidatgrad i matematik/statistik eller lignende
  • har interesse for – og gerne erfaring med – anvendt statistik og f.eks. programmerne R eller SAS
  • har erfaring med datamanagement og analyse af komplicerede registerbaserede datasæt
  • har bidraget til videnskabelige manuskripter

Med en sundhedsvidenskabelig baggrund, forventer vi, at du

  • er uddannet læge, folkesundhedsvidenskaber eller tilsvarende
  • har erfaring med analyse af komplicerede registerbaserede data f.eks. i programmerne R eller SAS
  • har bidraget væsentligt - gerne som førsteforfatter - til videnskabeligt manuskript

Alle data er beskrevet på dansk, hvorfor det forudsættes, at du kan læse og forstå dansk. Øvrigt videnskabeligt arbejde kan foregå på engelsk.

Ansættelse og løn: Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter til 31. september 2022. Vi ansøger aktivt om midler til at forlænge stillingen yderligere et år. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn efter anciennitet og kvalifikationer og arbejdsvilkår efter overenskomst.

Ansøgningsfrist er mandag d. 6. september 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen fås hos forskningsleder Sandra Tøttenborg (sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk, tlf. 23 35 58 85). Projektbeskrivelse fås hos sekretær Ditte Hovlund (ditte.hovlund.01@regionh.dk). Alle ansøgere vil få tilbagemelding om antal ansøgere samt hvilken kandidat (baggrund, kvalifikationer), der er tilbudt stillingen. 

Link til ansøgning på https://www.regionh.dk/job/s%C3%B8g-job/Sider/Region-Hovedstaden-soeger....