Statistiker til Enhed for Klinisk Biostatistik på Aalborg Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 
06. april, 2015

Ved Enhed for Klinisk Biostatistik, Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital, er en stilling som statistiker ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer/uge.

Arbejdssted og fagligt miljø

Arbejdsstedet bliver i Enhed for Klinisk Biostatistik i Forskningens Hus, som hører under Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH). Huset samler forsknings­- og uddannelsesmæssige kompetencer fra en bred vifte af faggrupper inden for de sundheds- og naturvidenskabelige områder. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisnings­miljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder. Det afgørende er at bedrive forskning, som er tæt på hospitalets afdelinger og dermed i tråd med Aalborg UH’s forskningsstrategis intention om, at forskningen skal føre til bedre undersøgelse, behandling, pleje og reha­bi­litering af patienter. Organisatorisk er stillingen placeret i Afdelingen for Universitetshospitalsanliggen­der (AFUA), der varetager en række forskningsunderstøt­tende funktio­ner, som forskere på Aalborg UH kan benytte sig af. Aalborg UH har en velfungerende statistisk konsulentfunktion, hvor en fagligt stærk gruppe af statistike­re forankret i AFUA understøtter forskningen med statistisk assistance på højeste niveau. Hospitalet ønsker at opretholde og styrke det stærke faglige miljø for de ansatte statistikere.

Arbejdsopgaver

En central opgave bliver at bidrage til ovennævnte statistiske konsulentfunktion. Statistikernes primære funktion er her at bistå med generel statistisk rådgivning og analyse vedr. metodologiske-, observationelle- og eksperimentelle forskningsprojekter for alle afdelinger på Aalborg UH og øvrige sygehuse i Region Nordjylland. Statistikerne bidrager med støtte i alle faser af projekterne: problemformulering, studiedesign, dataindsamling, dataanalyse og formidling af resultater, fx i form af publikationer i videnskabelige tidsskrifter, hvor statistikeren i nogle tilfælde kan indgå som medforfatter. Desuden kan der opstå mulighed for at virke som underviser på forskellige kurser.

Kvalifikationer

  • Matematisk/statistisk kandidatgrad eller tilsvarende
  • Praktisk erfaring med statistisk rådgivning af sundhedsvidenskabeligt personale
  • Erfaring med brug af statistisk software (kendskab til Stata er en fordel)
  • Stærke kompetencer inden for skriftlig kommunikation på dansk og engelsk
  • Gode mundtlige formidlingsevner på dansk og engelsk
  • Interesse for forskning
  • Et godt overblik, systematisk sans og evne til at varetage komplekse opgaver
  • Gode evner for og vilje til samarbejde
  • Vilje til og interesse for at lære nyt.

Stillingen indebærer en stor grad af frihed i forhold til planlægningen af arbejdet, men kræver til gengæld også selvstændighed og ansvarlighed i opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår m.v.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biostatistiker Martin Berg Johansen (email: martin.johansen@rn.dk , tlf.: 97 66 62 70) eller leder af Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender, administrationschef Michael Bohnstedt (email: miboh@rn.dk, tlf: 97 66 62 46).

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15.

Ansøgningen med relevante bilag (CV, eksamensbevis m.v.) bedes uploadet via nedenstående link.

Søg job