Statistiker og PostDoc, Århus Universitet

Ansøgningsfrist: 
04. april, 2018

Ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet er én eller flere tre-årige stillinger som videnskabelig assistent og PostDoc ledige til besættelse 1.6.2018 eller snarest derefter. 
 
Stillingerne er finansieret af forskellige eksterne bevillinger til forskningsprojekter, der søger at afdække samspillet mellem genetiske og miljømæssige faktorer og svære psykiske sindslidelser herunder, skizofreni, depression, bipolar sygdom, ADHD, autisme og fødselspsykose. Specifikke fokusområder inkluderer identifikation af miljømæssige eksponeringer for psykisk sygdom via Big Data, samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer for psykiske lidelser, samt helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom. 
 
Arbejdet er primært af forskningsmæssig karakter, og opgaverne omfatter gennemførelse af en række forskningsprojekter i samarbejde med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette vil indebære analyse af relevante datakilder, samt sammenskrivning, publicering og præsentation af resultater i peer-reviewed videnskabelige artikler.

Link til de fulde opslag er vedlagt:

http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/965722/5285/ (Statistiker)

http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/965739/5285/ (PostDoc)

Vi ser frem til at høre fra dig:)