Statistiker eller bioinformatiker til projekt om genetik og miljø ved psykisk sygdom

Ansøgningsfrist: 
09. august, 2019

Psykiatrisk Center København, søger statistiker eller bioinformatiker til stort projekt om genetiske og miljømæssige forholds betydning for skizofreni og andre psykiatriske sygdomme til tidsbegrænset stilling, 37 t/uge.

Har du lyst til at være en del af et inspirerende forskningsmiljø med mange muligheder for spændende og alsidige arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige forskere? Så er du måske vores nye kollega.

Jobbeskrivelse

Ved Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden, søger vi en statistiker eller bioinformatiker til analyser og kobling af informationer fra de landsdækkende danske registre og biobanker med omfattende genetiske analyser, samt til analyser af kliniske data med det formål at undersøge betydningen af genetiske og miljømæssige forholds betydning for sygdomme i skizofrenispektret. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med iPSYCH, som er et stort landsdækkende initiativ, der inkluderer en lang række af de førende danske forskere på dette område.

Dine primære arbejdsopgaver vil være af forskningsmæssig karakter, og omfatter analyse af relevante datakilder til gennemførelse af en række forskningsprojekter i samarbejde med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Stillingen er finansieret foreløbigt i halvandet år, sandsynligvis med mulighed for forlængelse, afhængigt af fremtidige bevillinger. Projektet vil særligt have fokus på genetiske faktorer og forsøge at afdække sammenspillet mellem genetikken og miljømæssige eksponeringer ift skizofrenispektret og andre psykiatriske lidelser.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder et spændende job i et inspirerende og uformelt forskningsmiljø på højt internationalt niveau med omkring 60 kollegaer af forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, herunder læger, psykologer, statistikere, ph.d.-studerende, m.m. I projektet vil du indgå i et forskningsteam som udgår fra Psykiatrisk Center København på Gentofte Hospital.

Projektet er internationalt førende og en del af iPSYCH, som er det største projekt i verdenen, der studerer den miljømæssige og genetiske arkitektur ved psykiske lidelser (www.ipsych.au.dk/). Forskningen er banebrydende og har til formål at øge forståelsen af sygdommene, samt på sigt at forbedre diagnostikken og behandlingen for patienterne. Du vil bidrage med tilvejebringelsen af resultater samt til publikationer i verdens absolut førende medicinske og psykiatriske faglige tidsskrifter. Vi har et tæt samarbejde med internationalt anerkendte forskergrupper indenfor psykiatrisk genetik og epidemiologi, blandt andet Institut for Biologisk Psykiatri (www.biopsyk.dk) og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet (www.ncrr.au.dk).

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant kandidatuddannelse (bioinformatik, statistik eller lignende) og gerne en ph.d.-grad
  • Er dygtig til at kommunikere tekniske og faglige problemstillinger til personer med sundhedsfaglig baggrund
  • Er god til at samarbejde i tværfaglige teams men at du også trives med selvstændig fordybelse
  • Har et stærkt fagligt fundament samt appetit på at uddrage ny viden via praktisk dataanalyse
  • Har programmeringserfaring, gerne fra relevante programmer til statistik og dataanalyse, fx R og Python, og kan begå sig i en Unix terminal.

Derudover er forskningserfaring, erfaring med gennemførsel og analyse af genetiske, kliniske eller epidemiologiske studier, erfaring med anvendt statistik og dataanalyse, kendskab til danske forskningsregistre og erfaring med psykiatrisk forskning en fordel.

Ansættelsesvilkår:

Arbejdstiden er 37 timer/uge med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse. Stillingen er foreløbigt i halvandet år.

Løn efter anciennitet og kvalifikationer.

Ansøgningsprocedure:

Stillingen er ledig pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 33-34.

Ansøgningsfrist er fredag d. 9. august kl. 16.00 via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=219186&DepartmentId=12215&MediaId=4952.

Motiveret ansøgning på dansk eller engelsk med CV indeholdende oplysning om uddannelse, hidtidige ansættelser, evt. tidligere forskningserfaring og publikationer eller andre kvalifikationer, samt kopi af eksamensbevis og autorisationsbevis mv. sendes elektronisk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Merete Nordentoft (e-mail merete.nordentoft@regionh.dk, telefon 20607552) eller forskningsleder Michael Eriksen Benros, via mail michael.eriksen.benros@regionh.dk eller tlf. 26255239.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.