Medicinrådet søger biostatistiker

Ansøgningsfrist: 
02. oktober, 2022

Har du en systematisk, videnskabelig tilgang til opgaveløsning og interesse for biostatistik?  

Motiveres du af muligheden for at være med til at realisere Medicinrådets ambitiøse mål? Kan du lide at samarbejde med andre faggrupper? Så er du muligvis vores nye kollega. 

Vi tilbyder

Et spændende job i en organisation, der spiller en markant rolle i forhold til prioritering og ibrugtagning af lægemidler på de danske sygehuse. Som biostatistiker i Medicinrådets sekretariat er du med til at vurdere de ansøgninger, som Medicinrådet modtager og bidrager til udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for Rådets anbefalinger af nye lægemidler og Medicinrådets behandlingsvejledninger. Du kommer til at arbejde med spændende og komplekse biostatistiske problemstillinger, der ligger til grund for Medicinrådets vurderinger af lægemidlers effekt.

Medicinrådets to biostatistikere refererer til afdelingslederen i Afdeling for sjældne sygdomme, men arbejder på tværs af organisationens afdelinger.  

Du bliver en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på samarbejde, åbenhed og dialog.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • bidrage med faglig sparring og rådgivning vedrørende kvaliteten af de statistiske metoder, som er anvendt i de kliniske studier, vi vurderer
 • bidrage med vurdering af statistiske metoder anvendt i ansøgninger om anbefaling af nye lægemidler 
 • udarbejde statistiske analyser, herunder metaanalyser og netværks-metaanalyser 
 • deltage i udviklingen af metoder og koncepter for Medicinrådets arbejde 
 • sætte retning på egne opgaver og medvirke til at udvikle den biostatistiske funktion
 • bidrage til at kvalitetssikre den statistiske del af sekretariatets vurderingsrapporter.

Biostatistikernes primære samarbejdspartnere er sekretariatets sundhedsøkonomer og sundhedsvidenskabelige konsulenter. I arbejder sammen om at kvalificere og formidle de statistiske analyser og deltager efter behov i møder med Medicinrådets fagudvalg. Du vil få indflydelse på udviklingen af Medicinrådets arbejde med at vurdere nye lægemidler og behandlingsvejledninger og deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle.

Uddannelse, erfaringer og kvalifikationer

Vi forventer, at du er velfunderet videnskabeligt og metodisk med baggrund i en relevant kandidatuddannelse. Du har interesse for sundhedsvidenskab og sundhedsøkonomi og kendskab til design og analyse af data fra kliniske og observationelle studier samt kendskab til metaanalyser og netværks-metaanalyser. 

Vi forventer, at du:

 • tager initiativ, ansvar og er resultatorienteret
 • er god til og værdsætter tværfagligt samarbejde
 • er dygtig til at kommunikere statistik og analyseresultater på en måde, der er forståelig for modtagere, der ikke har indgående statistisk viden
 • har en struktureret og selvstændig tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket, selvom du har mange samtidige opgaver
 • har forståelse for Medicinrådets position i det danske sundhedsvæsen og trives med at arbejde i en organisation præget af stor politisk bevågenhed.

Om Medicinrådet

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner i januar 2017 med henblik på at: 

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådets sekretariat er en spændende og dynamisk arbejdsplads. Vi er 62 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger med stor tværfaglighed inden for bl.a. sundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, samfundsvidenskab og jura. Fælles for os alle er, at vi kommer med en høj faglighed.

Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om ansættelsen

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelse følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Afhængigt af dine kvalifikationer og erfaring vil der være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.

Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Er du interesseret?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Linda Aagaard Thomsen, tlf. 5214 4200 eller Biostatistiker Christian Dehlendorff, tlf. 2491 9468.

Vi skal have din ansøgning med eksamenspapirer og CV senest den 2. oktober 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 40 og 41.

Medicinrådet tilstræber at være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig.

Læs om stillingen og ansøg https://medicinraadet.career.emply.com/ad/medicinradet-soger-biostatistiker/wgz32j