Medicinrådet søger biostatistiker

Ansøgningsfrist: 
06. september, 2019

 

Har du en systematisk, videnskabelig tilgang til opgaveløsning og en solid biostatistisk baggrund?
Motiveres du af muligheden for at være med til at realisere Medicinrådets ambitiøse mål? Kan du lide at samarbejde med andre faggrupper? Så er du muligvis vores nye kollega.

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at: 

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017. Det består af et råd, et sekretariat med 45 medarbejdere og en række videnskabelige fagudvalg. Medicinrådet vurderer medicinen fagligt, så medicinanvendelsen er til gavn for patienterne, tager stilling til om ny medicin kan anbefales som standardbehandling samt udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelse af medicinen. 

Som biostatistisk konsulent vil dine opgaver bl.a. være at: 

 • bidrage med faglig sparring og rådgivning vedrørende kvaliteten af statistiske metoder anvendt i kliniske studier
 • bidrage med vurdering af statistiske metoder anvendt i ansøgninger om anbefaling af nye lægemidler
 • udarbejde statistiske analyser, herunder metaanalyser og netværks-metaanalyser
 • deltage i udviklingen af metoder og koncepter for Medicinrådets arbejde
 • sætte retning på egne opgaver og medvirke til at udvikle den biostatistiske funktion.

 
Vi forventer, at du: 

 • har en relevant statistisk uddannelse med interesse for sundhedsvidenskab
 • har kendskab til design og analyse af data fra kliniske studier (RCT’er), herunder kendskab til interim- og subgruppeanalyser
 • har kendskab til metaanalyser og netværks-metaanalyser
 • har kendskab til statistiske analyser i en eller flere af softwarepakkerne R, RevMan og WinBUGS
 • evner at formidle analyseresultater og statistik til forskellige målgrupper
 • er velfunderet videnskabeligt og metodisk
 • er lyttende og opmærksom på nuancer og detaljer.

 

Vi kan tilbyde dig at: 

 • blive en central aktør i en markant organisation, som du får mulighed for, sammen med dygtige og ansvarsbevidste kolleger, at opbygge og sætte dit præg på
 • deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle
 • blive en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på åbenhed, dialog og samarbejde.

 

Medicinrådets biostatistiske medarbejdere indgår i et af Medicinrådets faglige teams, der ledes af en teamleder. 

 

Løn og ansættelsesvilkår 
Følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Der vil desuden være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost. 

Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet. 

 

Vi har en fast stilling til besættelse hurtigst muligt. 

 

Ansøgning og spørgsmål 

Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med eksamenspapirer og CV hurtigst muligt og senest den 6. september 2019 til e-mailen: medicinraadet@medicinraadet.dk.

Ansøgningen bedes mærket ”Biostatistisk konsulent”. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Kirsten Holdt Henningsen på tlf.nr 5240 9099 eller senior biostatistiker Jan Odgaard-Jensen på tlf.nr 2491 9468.