Lektorat eller professorat i statistik og epidemiologi

Ansøgningsfrist: 
23. august, 2020

I forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, er et nyoprettet lektorat eller professorat i statistik og epidemiologi ledigt til besættelse snarest muligt. Ansættelsessted er Statens Institut for Folkesundhed, der ligger i København.

Vi søger en lektor eller professor til at indgå i undervisningsopgaver samt forsknings-, myndighedsbetjenings- og rådgivningsopgaver i samarbejde med afdelingens forskere.

 

Undervisningsopgaverne omfatter f.eks. undervisning inden for biostatistik på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen. Forskningsopgaverne drejer sig primært om kvantitative epidemiologiske og statistiske analyser samt afrapportering i forbindelse med projekter om befolkningens helbred og sundhed. Derudover vil opgaverne omfatte statistisk rådgivning af afdelingens forskere.

 

Du vil blive placeret i forskningsgruppen Geografisk og register-baseret epidemiologi. Forskningsgruppen arbejder blandt andet med den geografiske udbredelse af sygdomme, nærmiljøets betydning for sundhed, samt en række kroniske sygdomme. Dette analyseres ved brug af nationale registre og databaser. I udførelsen af opgaverne vil du komme til at samarbejde med andre statistikere, forskere, epidemiologer og datamanagere. Der vil være mulighed for at videreudvikle egen forskningsprofil, og i den forbindelse forventes forskeren at kunne bidrage til at indhente ekstern finansiering.

Følgende kvalifikationer vil være en fordel:

  • Uddannelse som cand.scient., cand.polyt., cand.polit., cand.merc.mat. eller lignende

  • Undervisningserfaring inden for biostatistik og epidemiologi

  • Erfaring med statistiske analyser af surveys, register-baserede studier og interventionsstudier indenfor sundhedsforskning

  • Erfaring med statistisk programmering med SAS, R, STATA og/eller python

  • Erfaring med brug af danske registre

  • Kan omsætte forskningsspørgsmål til anvendelige statistiske modeller og analyser

  • Er samarbejdsorienteret og kan bidrage til forskellige projekter parallelt

  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i et inspirerende forskningsmiljø, hvor du får mulighed for faglig udvikling og sparring med dygtige og venlige kollegaer med forskellig forsknings- og uddannelsesmæssig baggrund, herunder folkesundhedsvidenskab, ingeniør, statistik og sundhedsøkonomi.

For yderligere information se:

https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1103794