Ledig fast stilling som statistiker/forsker/seniorrådgiver ved seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ansøgningsfrist: 
27. september, 2015

Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak ved Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten (Oslo) har en ledig stilling som statistiker. Stillingens arbejdsområde vil primært relatere sig til sektionens produktion av systematiske oversikter. 

For yderligere information om stillingen se 

http://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2751775...

eller kontakt seksjonsleder Gunn Elisabeth Vist på telefon +47 464 00 420