Lederjob ved Aalborg Universitetshospital – karrieremulighed for dygtig statistiker

Ansøgningsfrist: 
14. august, 2016

På Aalborg Universitets­hospital søger vi en statistiker på seniorniveau til at lede statistikfunktionen i den nyetablerede Forskningsenhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik. Du vil blive leder for en gruppe af højt kvalificerede statistikere, der rådgiver og løser opgaver, dels for hospitalets egne forskere, dels for ledelsen og dels som led i eksterne samarbejdsaftaler.
 
Stillingen som ledende statistiker er på 37 timer/uge og ledig til besættelse snarest muligt.

 

Arbejdssted og fagligt miljø

Arbejdsstedet bliver Forskningsenhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik i Forskningens Hus, som hører under Aalborg Universitetshospital. Huset samler forsknings­- og uddannelsesmæssige kompetencer fra en bred vifte af faggrupper inden for de sundheds- og naturvidenskabelige områder. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisnings­miljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder. Det afgørende er at bedrive forskning, som er tæt på hospitalets afdelinger og dermed i tråd med Aalborg Universitetshospitals forskningsstrategis intention om, at forskningen skal føre til bedre undersøgelse, behandling, pleje og reha­bi­litering af patienter.
 
Organisatorisk er stillingen placeret i Forskning, Uddannelse og Innovation (FUI), der dels omfatter et antal forskningsenheder og dels varetager en række forskningsunderstøt­tende funktio­ner, som forskere på Aalborg Universitetshospital kan benytte sig af. Forskningsenhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik gør begge dele: Enheden bedriver selvstændig forskning og varetager endvidere en forskningsunderstøttende funktion for andre forskere, idet enheden omfatter to velfungerende konsulentfunktioner:
 

 • en statistisk konsulentfunktion, hvor en række statistikere yder statistisk rådgivning og hjælper med styrkeberegninger, planlægning af dataindsamling, datamanagement, dataanalyser, fortolkning og formidling af resultater m.v.
 • en epidemiologisk konsulentfunktion, hvor en gruppe statistikere, epidemiologer og datamanagere yder rådgivning vedr. studiedesign, metodologiske problemstillinger, datasikkerhed og persondataret m.v.

 
Hospitalet ønsker at ansætte en erfaren statistiker som leder for de pt. 8 statistikere i de to konsulentfunktioner. Lederen vil få et tæt samarbejde med professor Christian Torp-Pedersen, der er faglig leder for den samlede Forskningsenhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik.

 

Arbejdsopgaver
Overordnet vil arbejdsopgaverne være en kombination af ledelsesopgaver, egenforskning og efter behov løsning af sager fra konsulentfunktionerne:
 

 • Personalemæssig og faglig ledelse af statistikerne i Enhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, herunder ansvar for at sikre løbende opkvalificering af personalet, så statistikfunktionen kan opretholde sit høje faglige niveau
 • Faglig sparring/assistance til statistikerne
 • Ledelsesmæssige og administrative opgaver i tilknytning til den statistiske konsulentfunktion, herunder:
  - Fordeling og prioritering af opgaver i samarbejde med konsulentfunktionens statistikere
  - Udarbejdelse af tilbud på løsning af statistiske opgaver til konsulentfunktionens ”kunder”
  - Kommunikation med konsulentfunktionens kunder om overordnede vilkår, rammer og betaling for den enkelte statistiske opgave og om særlige statistiske udfordringer, der måtte opstå
 • Løsning af sager fra konsulentfunktionen efter behov
 • Medvirken i forskningsprojekter
 • Gode muligheder for egenforskning inden for statistik eller anvendelse af statistik
 • Mulighed for at virke som underviser på forskellige kurser
 • Holde sig fagligt a jour.

 

Kvalifikationer

 • Erfaring med og/eller lyst til personaleledelse. Det vil således være muligt for den ledende statistiker i trygge rammer at udvikle sit lederskab, uanset omfanget af tidligere erfaring med personaleledelse.
 • Personlige egenskaber, der danner grobund for en god leder. Dette retter umiddelbart vores søgelys mod en udadvendt, omgængelig og empatisk person, der er god til at motivere og se styrkerne i den enkelte medarbejder, og som er ansvarsfuld og beslutningsstærk – men yderligere perspektiver er velkomne her.
 • Ph.d.-grad i statistik eller tilsvarende – gerne i biostatistik
 • Erfaring med statistisk inferens i forbindelse med konkrete problemstillinger
 • Praktisk erfaring med forskningsdesign, herunder statistisk og/eller epidemiologisk rådgivning
 • Stærke kompetencer inden for skriftlig kommunikation på dansk og engelsk
 • Gode mundtlige formidlingsevner på dansk og gerne engelsk
 • Et godt overblik, systematisk sans og evne til at varetage komplekse opgaver
 • Gode evner for og vilje til samarbejde

 
Stillingen indebærer en stor grad af frihed i forhold til planlægningen af arbejdet, men kræver til gengæld også selvstændighed og ansvarlighed i opgaveløsningen. Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor du vil få et tæt samarbejde med et engageret sundhedsvidenskabeligt forskningsmiljø.

 

Yderligere oplysninger m.v.
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder af Forskningsenhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, professor Christian Torp-Pedersen (tlf. 97 66 63 30/99 40 38 02, e-mail: ctp@hst.aau.dk), eller kontorchef Michael Bohnstedt (tlf. 97 66 62 46, e-mail: miboh@rn.dk). 
 
Ansøgning med relevante bilag (CV, publikationsliste m.v.) bedes uploadet via nedenstående link.

 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 14. august 2016.

http://www.rn.dk/Genveje/Karriere/Ledige-job/job?jid=6577