Lægemiddelstyrelsen: Biostatistiker med flair for Big Data

Ansøgningsfrist: 
27. januar, 2017

Biostatistiker med flair for big data - Genopslag

 

 

 

Vil du være med til at etablere den nye Biostatistiske funktion i Lægemiddelstyrelsen og til at sætte scenen for evaluering af lægemidler og kliniske forsøg? Vil du være med til at arbejde med en europæisk strategi for Big Data og til at medvirke til scientific advice på højt fagligt niveau? Vil du være med til at drive den europæiske agenda med hensyn til lægemiddelgodkendelse – med særligt fokus på data, analyse og statistiske metoder?  
 
Så er et job i Lægemiddelstyrelsen noget for dig!  
 
Lægemiddelstyrelsen har en vision  
Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for samfundet.  
 
Vi er ca. 400 medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen på Islands Brygge, og gennem det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (European Medicines Agency) samarbejder vi dagligt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder. Vi deltager i forskellige faglige arbejdsgrupper med andre eksperter, og Danmark har medlemmer i alle de europæiske lægemiddelkomiteer.  
 
Det er vores vision at blive en af Europas førende lægemiddelstyrelser. Det betyder, at vi vil være en drivkraft i det europæiske samarbejde, sikre en stærk international position samt bidrage til at gøre Danmark til en førende life science nation.  
 
Lægemiddelstyrelsen er en tværfaglig arbejdsplads  
Stillingen er placeret i Biostatistisk funktion i den nyoprettede Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik. Denne enhed samler Lægemiddelstyrelsens lægelige ressourcer inden for områderne godkendelse og lægemiddelsikkerhed. Den nye Biostatistisk funktion skal styrke Lægemiddelstyrelsens biostatistiske indsats og etablere et effektivt data-analytisk miljø. Denne funktion skal samarbejde med alle relevante grupper i huset.
 
Din profil  
Du har en relevant matematisk/statistisk kandidatuddannelse eller tilsvarende naturvidenskabelig relevant kandidatbaggrund. Forskningserfaring gennem f.eks. et ph.d.-studium er en klar fordel. Vi lægger vægt på, at du har praktisk erfaring med statistisk analyse fra fx lægemiddelindustrien eller et stærkt forskningsmiljø. Din faglige ekspertise er afgørende.  
 
 
Vi forventer, at du:   
• har interesse og flair for at vurdere klinisk forskning, og meget gerne erfaring i at have designet flere typer kliniske forsøg (ideelt både fase 1, 2 og 3 forsøg) 
• har flair for big data
• kan kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske  
• har gode samarbejdsevner, kunne arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister  
• er motiveret for at arbejde tværfagligt i et internationalt miljø, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som du må beherske på højt niveau både mundtligt og skriftligt.  
 
Vi tilbyder  
En international orienteret arbejdsplads med samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. På lidt længere sigt vil du være selvskreven til at deltage i arbejdsgrupper i EMA.  
 
Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, blandt dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder. Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.  
 
Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, og du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.  Du vil blive tilbudt individuelt tilpasset udviklingsplan, der vil medvirke til at styrke og udvikle dine kompetencer.
 
I Biostatistisk funktion, der i startfasen vil bestå af 4 videnskabelige medarbejdere, får du mulighed for at supplere og øge din erfaring med at vurdere studiedesign og kliniske data og et indgående kendskab til, hvilke krav myndighederne stiller til godkendelse af lægemidler. Vi ønsker at opbygge vores biostatistiske ekspertise, og du vil få chancen for at sætte dit præg herpå.  Som noget helt nyt vil vi forsøgsvis begynde at lave statistiske analyser af rå-data, for at kunne validere indsendte dossierer eller kliniske studierapporter. Det er tanken, at vore biostatistikere skal deltage i arbejdet i EMA. Du vil endvidere blive dybt involveret i en tvær-europæisk arbejdsgruppe om big data, som skal ledes af Lægemiddelstyrelsen.
 
En arbejdsdag i Lægemiddelstyrelsens Biostatiske funktion  
Du vurderer kliniske data, analyser og statistiske metoder, som en lægemiddelvirksomhed har indsendt på et nyt lægemiddel. De har lavet et studie i kræftpatienter, men du er ikke helt enig i deres tolkning af resultatet.  
 
Du skal holde telefonkonference med eksperter fra et andet EU-land, der også har vurderet studierne eller det kliniske program. Du er medforfatter på en rapport, som alle de europæiske lande skal diskutere på næste møde i den europæiske lægemiddelkomite CHMP (Committee for Medicinal Products for Human use).  
 
Du forbereder dig til et scientific advice med et firma. En lægemiddelvirksomhed planlægger at indsende en ansøgning på et nyt lægemiddel, men de er i tvivl om det planlagte kliniske udviklingsprogram er tilstrækkeligt. De har fået rådgivning fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder. Nu besøger de også forskellige lægemiddelagenturer i Europa. Du bidrager med statistisk rådgivning mhp. studiedesign af deres fase 2B og 3 program.  Du foretager evt. egen analyse af deres indsendte data.
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med mulighed for individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer.  
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2017 eller snarest derefter.  
 
Vi du vide mere?  
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte direktør Thomas Senderovitz på tlf. 93 59 64 79 / 44 88 95 95.  
 
Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.    
 
Er du interesseret?  
Så send os din ansøgning med CV og eksamensbevis elektronisk via linket under jobannoncen på vores hjemmeside www.lmst.dk/job senest 27. januar 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5 og 6.  
 
Læs stillingsannoncen på engelsk.
 
Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.