Forskningsstatistiker til forskningsafsnittene ved Psykiatrien, AUH, Skejby

Ansøgningsfrist: 
09. december, 2018

Forskningsstatistiker til forskningsafsnittene ved Psykiatrien, AUH, Skejby

En fuldtidsstilling som forskningsstatistiker ved Forskningsafsnittene ved AUH
Psykiatrien er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter.
Om Forskningsafsnittene
De i alt fire forskningsafsnit er knyttede til fire kliniske afdelinger: Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Afdeling for Psykoser, Afdeling for Depression og Angst
samt Retspsykiatrisk Afdeling, og er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
Forskningsafsnittene ledes hver af en professor/forskningsoverlæge, er varierende i
størrelse, men samlet har afsnittene ca. 45 ansatte. Forskerstaben er tværfagligt
sammensat og består primært af læger og psykologer, men også af
forskningssygeplejersker og fysioterapeuter. Endvidere er der knyttet
forskningssekretærer til afsnittene.
Som led i en styrkelse af forskningen i psykiatrien er det ved udflytningen til det nye
Universitetshospital i Skejby besluttet, at Forskningsafsnittene geografisk kommer til
at ligge sammen. Der påtænkes således ud, over hvert afsnits aktiviteter, fælles
aktiviteter i form af forskningsmøder, seminarer, supervision m.v.
Om stillingen
Forskningsstatistikeren bliver en integreret del af Forskningsafsnittene, og der er et
ønske om, at statistikeren indgår i alle faser af forskningsprojekterne. Der vil være
mulighed for at forskningsstatistikeren opholder sig i et fagfællemiljø på Aarhus
Universitet en dag om ugen. Endvidere vil der være gode muligheder for faglig
udvikling og videreuddannelse.
Forskningsstatistikerens arbejdsopgaver vil primært være
∂ at bistå Forskningsafsnittenes forskere med planlægning af statistik, dataanalyse
og afrapportering i forbindelse med forskningsprojekter
∂ eventuelt at initiere selvstændige forskningsprojekter og publicere resultaterne i
internationale tidsskrifter med peer review
∂ at medvirke til at placere Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i et nationalt og
internationalt forskningsnetværk.
Kvalifikationer
Der ønskes ansøgere med følgende kvalifikationer:
∂ Uddannelse: cand.scient i statistik
∂ forskningserfaring (ideelt en ph.d.-grad)
∂ erfaring med kodning i hyppigt anvendte statistikprogrammer (SAS, E, STATA
eller lignende) samt kodning i cluster
∂ erfaring med samarbejde med udenlandske forskergrupper
∂ gode dansk- og engelskkundskaber, både i tale og på skrift
∂ gode samarbejdsevner i et tværfagligt akademisk miljø.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Per Hove Thomsen,
Per.hove.thomsen@ps.rm.dk
Ansøgningsfrist
Ansøgning vedhæftet relevante bilag fremsendes senest den 9. december 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted primo januar 2019.
Se endvidere
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Afdeling for Psykoser
Afdeling for Depression og Angst
Retspsykiatrisk Afdeling
Udviklingsplan for psykiatrien i Region Midtjylland

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer vil
omplaceringsramte medarbejde, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Download vedhæftet dokument: