En statistiker til den psykiatriske forskning (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 
28. september, 2021

Enhed for Psykiatrisk Forskning søger en statistiker med kandidatgrad i matematik/statistik til at hjælpe med statistikdelen ved de mange forskningsprojekter i Psykiatrien.
Vores enhed er det koordinerende samlingspunkt for forskningsinteresserede medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland og ledes af Psykiatriens forskningschef; professor
Rasmus Licht. Enheden initierer og udfører en bred vifte af forskelligartede forskningsprojekter indenfor hele det psykiatriske spektrum f.eks. affektive lidelser, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykose med flere. Desuden tilbydes støtte, vejledning og eventuelt forskningssamarbejde til medarbejdere i hele Psykiatrien i Region Nordjylland. Mange af projekterne udføres på egne kliniske data, mens andre er baseret på register data bestilt til formålet.

Om jobbet
Opgaverne kan bestå af
- Bidrag til protokol for forskellige typer studier.
- Rådgivning i forbindelse med dataindsamling og datasikkerhed.
- Udtræk og datamanagement fra REDCap og lokale forskningsdatabaser.
- Udfærdigelse af udtræksbeskrivelser fra offentlige registre (herunder Danmarks Statistiks eller Sundhedsdatastyrelsens registre).
- Statistik analyse såsom regressionsmodeller (inklusiv t-tests, lineær regression, generaliserede lineære modeller og mixed effekts modeller), ikke-parametriske tests, overlevelsesanalyse, prædiktion.
- Fagligt bidrag til artikelskrivning.
- Vejledning eller kortvarig rådgivning af studerende, herunder ph.d.- studerende.

Om dig
Vi søger en statistiker, der

- Er uddannet indenfor matematik/statistik.
- Er meget stabil og pligtopfyldende.
- Kan fordybe sig selvstændigt i fagligt udfordrende opgaver.
- Kan indgå i samarbejde med kollegaer med både samme og andre faglige baggrunde.
- Har stor interesse og lyst til at lære og anvende nye statistiske metoder.
- Kan anvende R, Stata, SAS, Python eller andet relevant statistik-software på højt niveau.
- Har gode dansk- og engelskkundskaber.
- Er interesseret i psykiatrisk forskning.

Erfaring med design af forskningsstudier, rapportering/artikel skrivning samt tidligere arbejde med de nationale registre er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder
Til gengæld kan vi tilbyde en stilling med en høj grad af faglig udvikling og selvbestemmelse og med mange og varierede projekter. Statistikgruppen i enheden består for nuværende af tre biostatistikere. Vi arbejder i et åbent miljø med gode oplæringsmuligheder, hvor vi lægger vægt på at hjælpe hinanden, og videns-dele med hinanden. Vi går op i at ramme den rigtige balance imellem støtte og selvstændighed for den enkelte statistiker. Vi har desuden fagligt samarbejde med øvrige statistikere ansat ved Aalborg Universitetshospital.

Du kan læse mere om den psykiatriske forskning i Region Nordjylland på https://psykiatri.rn.dk/for-sundhedsfaglige/psykiatrisk-forskning

Det praktiske
Forventet ansættelse fra 1. november 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 18 måneder i forbindelse med barsel, hvor der er overlap til oplæring og overdragelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Mulige kandidater bedes sende en motiveret ansøgning på max 1 side samt cv, eventuelle referencer og karakterudtræk.
 
Samtaler forventes afholdt i mandag d.4.oktober. Det må forventes, at der skal forberedes en opgave inden samtalen.

Der vil blive indhentet straffeattest og reference ved indstilling til ansættelse. Begge dele sker efter aftale.
 
I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.
 
Vi modtager udelukkende ansøgninger via følgende link:

https://rn.dk/genveje/karriere/ledige-job/job?jid=31786

Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Kontaktperson: Senior biostatistiker Maria Rodrigo Domingo (97 64 37 46, mariarodrigo@rn.dk)