DTU Compute: Statistiker/dataanalytiker til rådgivning inden for anvendt statistisk

Ansøgningsfrist: 
10. maj, 2017

Statistiker/dataanalytiker til rådgivning inden for anvendt statistisk

 

DTU Compute søger en medarbejder med godt all-round kendskab til anvendt statistik. Medarbejderen vil få ansvaret for at varetage projektarbejde, fortrinsvis på konsulentbasis, inden for anvendt statistik. Herudover vil der være mulighed for at bidrage til undervisningen i dataanalyse og statistik, især ved efteruddannelsesaktiviteter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, og ønskes besat pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er fagligt forankret ved sektionen Statistik og Dataanalyse samt tilknyttet den tværfaglige enhed DTU Dataanalyse samt Big Data●DTU centeret.

DTU Dataanalyse er en særlig enhed på DTU Compute, som har til formål at støtte DTU's institutter og det offentlige og det private erhvervsliv med viden om og hjælp til forskningsbaseret dataanalyse, herunder specielt statistik. Enheden dækker kompetencer på tværs af alle DTU Computes sektioner og kan opfattes som instituttets portal udadtil. Sektionens bemanding består pt. af 12 forskere/undervisere, 12 Ph.d. studerende og 2 administrative medarbejdere.

Statistiske konsulentprojekter
Du vil få ansvar for at løse eller medvirke til at løse en bred palet af både små og store, forskelligartede, men konkrete statistiske konsulentprojekter med sektionens eksterne partnere. Herudover er der mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer ved at medvirke til efteruddannelsesaktiviteter inden for dine kompetenceområder.

Din baggrund
Stillingen ønskes besat med en civilingeniør, cand. scient. eller tilsvarende med erfaring i anvendt statistik/matematisk statistik, gerne med en PhD grad. Tidligere erfaring med rådgivnings- eller konsulentvirksomhed samt andet projektarbejde vil være en fordel. Evnen til konstruktivt at samarbejde med både interne og eksterne partnere, der kan dokumenteres for eksempel ved medforfatterskab på tidsskrift- eller konference-artikler, vægtes ligeledes meget højt. Erfaring med en eller flere statistikpakker som fx SAS, R etc. vil være en yderligere fordel.

 

Din arbejdsplads
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

 

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning online senest den 10. maj 2017. Søg stillingen online påwww.job.dtu.dk. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

 

Du er velkommen til at kontakte Professor Bjarne Kjær Ersbøll på 4525 3413.

 

Lære mere om DTU Compute og enheden DTU Dataanalyse her: sektionen Statistik og Dataanalyse,: og Big Data●DTU.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

 

DTU Compute har en samlet stab på 400 medarbejdere, herunder 100 fakultetsmedlemmer og 130 ph.d.-studerende. Vi tilbyder introduktionskurser i matematik, statistik og datalogi på alle ingeniøruddannelserne på DTU samt specialiserede kurser i matematik, datalogi og andre programmer. Vi tilbyder uddannelseskurser og forskningsbaseret rådgivning inden for vores forskningsdiscipliner, og vi leverer en portefølje af innovationsaktiviteter til studerende og medarbejdere.

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.