Center for registerforskning i Århus søger statistikere

Ansøgningsfrist: 
08. august, 2016

Ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet er en eller flere tre-årige stillinger som videnskabelig assistent (statistiker) og postdoc (statistiker) ledige til besættelse 1.9.2016 eller snarest derefter. Stillingerne er finansieret af en række eksterne bevillinger til forskningsprojekter, der søger at afdække genetiske og miljømæssige risikofaktorer for epilepsi, feberkramper, selvmord, skizofreni, bipolar lidelse, depression, ADHD og autisme; og fødselsrelaterede psykiske lidelser. Stillingerne kan evt. forlænges, hvis centeret hjemtager de fornødne bevillinger.

Centret varetager egen forskning primært i psykiatrisk epidemiologi, rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter; validering og datamanagement af registerdata; og udvikling af metoder til analyse af registerdata. Centret har 35 ansatte - heraf 12 statistikere, og 3 datamanagere.

Stillingsindhold
Deltagelse i studiedesign, udtræk og kobling af data fra relevante registre, statistisk analyse af data med løbende dokumentation af forskningsprocessen, og præsentation af resultater i videnskabelige artikler.  Medarbejderen skal gennemføre og afslutte en række epidemiologiske studier baseret på såvel registre som genetiske og biologiske data, inden for de ovennævnte områder i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Se de fulde opslag og søg stillingerne på

http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/836717/5285/ (PostDoc)

http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/835339/5285/ (Videnskabelig assistent)

 

God sommer