Biostatistisk medarbejder AU

Ansøgningsfrist: 
15. marts, 2017

En biostatistisk medarbejder søges til AC-TAP-stilling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet søger en biostatistisk medarbejder per 1. maj 2017 eller snarest derefter.

 

Jobbet
Den biostatistiske medarbejder vil indgå i den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS – BIostatistical Advisory Service), som blev oprettet i 2015 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Enhedens hovedopgave er statistisk rådgivning og analyse i forbindelse med mindre kliniske eksperimentelle forskningsprojekter på fakultetet. Konsulentenhedens opgaver spænder lige fra få timers rådgivning til hjælp i forbindelse med planlægning og analyse af data fra eksperimentelle undersøgelser og mindre kliniske forsøg. Dette under vejledning fra medarbejdere på Sektion For Biostatistik, Institut For Folkesundhed.

I de tilfælde hvor en biostatistisk konsulentopgave kræver erhvervelse af nye metodologiske færdigheder, så vil der være mulighed for det.

Den biostatistiske medarbejder vil i mindre udstrækning indgå i undervisning som udgår fra Sektion For Biostatistik, Institut For Folkesundhed.

 

Stedet
Ansættelsen er ved Institut For Folkesundhed men arbejdsområdet omfatter hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet består af 5 institutter med cirka 2400 ansatte, godt 4000 studerende og omkring 600 PhD-studerende. Der er godt 100 ansatte på Institut For Folkesundhed, som består af 8 sektioner. På Sektion for Biostatistik er der 11 biostatistikere hvoraf de 2 er PhD-studerende. På BIAS har der de sidste to år været ansat to biostatistikere, og det er som afløser for den ene at denne stilling er opslået.

 

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en person med en cand. scient. i statistik eller en tilsvarende teoretisk statistisk baggrund. Erfaring fra arbejde med en statistisk programpakke såsom Stata, R eller SAS er nødvendig. Konsulentenhedens opgaver involverer kommunikation med sundhedsvidenskabelige forskere indenfor mange forskellige forskningsområder, så det er essentielt at være åben overfor denne udfordring. Erfaring med statistisk analyse indenfor det sundhedsvidenskabelige område eller lignende vil være en fordel.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er i form af en AC-TAP-stilling. Vilkårene for ansættelse herunder løn er fastlagt ved forhandling mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Den konkrete løn aftales ved ansættelse efter forhandling.

 

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte lektor Bo Martin Bibby, mail: bibby@biostat.au.dk, telefon: 8716 7996 mobil: 3023 1813.

Du kan læse mere om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på www.health.au.dk, Institut For Folkesundhed på www.ph.au.dk og BIAS på www.bias.au.dk.

 

Ansøgning
Søg stilling online her

Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag den 15. marts 2017, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest derefter.