Biostatistiker til BørneUngeKlinikkens børneonkologiske forskningslaboratorium

Ansøgningsfrist: 
25. juni, 2021

En stilling som biostatistiker er ledige i BørneUngeKlinikken inden for områderne Hæmatologi, Onkologi og Knoglemarvstransplantation til besættelse 1. august 2021 eller snarest derefter. Stillingen vil være organiseret i forskningslaboratoriet ”Bonkolab” (Børneonkologisk laboratorium) og referere til laboratoriets ledelse. Laboratoriet har haft mangeårigt samarbejde med dels Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet, og bioinformatikgrupper på DTU, og vi vil forhandle med den enkelte ansøger, hvordan dette kan indgå i stillingen.

Ansøgere skal have dokumenteret forskningserfaring. PhD er en fordel, men ikke et krav.

Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn over et år. I Danmark diagnosticeres ca. 200 børn og unge med kræft hvert år, hvoraf ca 55% varetages på Rigshospitalet. Desuden knoglemarvstransplanteres 20-25 børn årligt (alle på Rigshospitalet) for kræft eller andre alvorlige sygdomme.

Med den forbedrede overlevelse for børn og unge, der behandles for kræft med eller uden transplantation, er der behov for forskning, der giver en dybere forståelse for sygdommenes ætiologi og biologi (herunder genetik) og som kan øge overlevelsen samtidig med sikring af patienternes fysiske og psykosociale livskvalitet både under og efter behandling.

Laboratoriet har mere end 100 ansatte, der alle fokuserer på biomedicinsk, psykosocial eller antropologisk forskning indenfor det børneonkologiske område. Der er i særlig grad fokus på ætiologi (genetik og registerforskning), farmakologi (medicinomsætningsmodellering), toksikologi (dynamiske biomarkører), kliniske forsøg (med eller uden randomisering), livskvalitet (kvalitativ forskning) og ifm med disse områder også registerforskning.

Biostatistikeren skal bistå med vejledning til forskere i laboratoriet, mhp at de selv kan gennemføre deres statistiske analyser (de fleste programmerer i R), men biostatistikeren vil også skulle varetage større mere komplekse biostatistiske analyser. Hyppigt anvendte statistiske metoder vedrører gentagne målinger over tid (fx en biomarkør) med fx linear mixed models samt analyse af overlevelsesdata ofte med fx Cox regression modeller.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger som udgangspunkt overenskomst og aftaler for RegionH, men kan tilpasses ansøgers kvalifikationer og erfaring.

Ansøgningsprocedure
Skriftlig ansøgning med C.V. senest 25. juni 2021 kl 24.00 til (Region Hovedstaden søger (rigshospitalet.dk)).

Ansættelsessamtaler påtænkes afsluttet inden 30-6-2021.

Ved behov for yderligere information rettes henvendelse til professor Kjeld Schmiegelow 3545 1357.