Biostatistiker søges til etablering af Farmakostatistisk Enhed på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Ansøgningsfrist: 
15. januar, 2016

Der er en nyoprettet stilling som biostatistiker til besættelse ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital pr. 1.3.16 eller snarest derefter.

Farmakostatistisk Enhed er ny enhed, som skal etableres i afdelingen med henblik på at overvåge lægemiddelforbruget på Region Hovedstadens hospitaler. Enheden skal bidrage til rationel medicinanvendelse samt monitorere efterlevelsen af gældende retningslinjer. Enhedens arbejde vil tage udgangspunkt i hospitalernes lægemiddelforbrug, der er registreret elektronisk.

Vi søger en biostatistikker, som skal udføre statistiske analyser til monitorering af forbruget samt forskningsopgaver. Det er blandt andet tale om tidsafhængige modeller, multilevel models, principal component anlysis og mixed effect models. Dertil vil du deltage i artikelskrivning og have ansvar for udtræk af data og organisering af databasen (SQL). Du vil være i konstant dialog med og i tværfagligt samarbejde med hele enheden og resten af afdelingen.

Det kan vi tilbyde dig:

 • Være med til at etablere og sætte dit eget præg på Danmarks første Farmakostatistiske Enhed
 • Dagligt samarbejde med et team bestående af tre læger med betydelig erfaring inden for klinisk farmakologi,databasehåndtering, statistiske analyser og programmering
 • Engagerede kolleger og visionær ledelse
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • En afvekslende hverdag med mange faglige og etiske problemstillinger
 • Deltagelse i udarbejdelse af rekommandationer til hospitalerne
 • Deltagelse i forskningsprojekter og artikelskrivning

Det forventer vi af dig:

 • Kandidatgrad i statistik eller tilsvarende
 • Du har en solid teoretisk baggrund inden for biostatistik
 • Erfaring med databasehåndtering og store registre inden for sundhed
 • Erfaring med programmering i SAS, R, eller tilsvarende statistik software
 • At du er engageret og har lyst til at samarbejde med læger, farmaceuter og andre faggrupper
 • At du har lyst til at planlægge og præge din egen arbejdsdag og arbejde med deadlines
 • Gode danskfærdigheder i skrift og tale, da vi har mange formidlingsopgaver
 • Forskningserfaring er en fordel

Klinisk Farmakologisk Afdeling er beliggende på Bispebjerg Hospital og har omkring 50 ansatte bestående af læger, farmaceuter, sygeplejersker, kemikere, bioanalytikere, laboranter og sekretærer samt et varierende antal ph.d.-stipendiater/kliniske assistenter samt farmaceut- og lægestuderende. Afdelingen har et laboratorium (p.t. beliggende på Rigshospitalet), som varetager både rutine- og forskningsanalyser. Afdelingen dækker bredt alle facetter af klinisk farmakologi.

Klinisk farmakologi er et lægevidenskabeligt speciale, som kombinerer lægefaglig, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler. Der arbejdes med kliniske, patientrelaterede farmakologiske problemstillinger i et samarbejde på tværs af specialer og faggrupper.

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2016 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4

Løn- og ansættelsesvilkår sker i følge overenskomst. Stillingen er 37 timer ugentligt i dagtiden. Der kan evt. forhandles om nedsat tid.

Spørgsmål vedr. stillingerne rettes til læge, ph.d. Espen Jimenez Solem tlf.: 35 31 64 03, espen.jimenez.solem@regionh.dk

Link til opslag og mulighed for at sende online ansøgning:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&department...