Biostatistiker med erfaring inden for lægemiddeludvikling og flair for Big Data og Advanced Analytics

Ansøgningsfrist: 
05. maj, 2019
Biostatistiker med erfaring inden for lægemiddeludvikling og flair for Big Data og Advanced Analytics
Har du en passion for biostatistik? Kunne du tænke dig at være involveret i godkendelse og overvågning af nye banebrydende og avancerede terapier? Ønsker du at gøre brug af din viden til gavn for patienter i hele Europa? Ønsker du at blive del af en nylig etableret biostatistisk funktion i Lægemiddelstyrelsen? Har du erfaring og interesse for at arbejde med store og komplekse datasæt fra en række forskellige kilder? Hvis ovenstående vækker din interesse, så er et job hos Lægemiddelstyrelsen (DKMA) måske dit næste trin på karrierestigen.  
 
Om Lægemiddelstyrelsen (DKMA)  
Vi er den nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg med base i hjertet af København. Omkring 450 medarbejdere udfører opgaver hver dag på både nationalt plan og på den Europæiske Unions vegne. Vi deltager aktivt i udvalg og arbejdsgrupper hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).  
 
Dit arbejde  
Stillingen er i enheden for Medicinsk Evaluering & Biostatistik, som omfatter alle kvantitative og medicinske (menneskelige og veterinære) evalueringer på tværs af styrelsen. Vi giver input til alle enheder og sektioner i styrelsen vedrørende bl.a. lægemiddelgodkendelse og lægemiddelovervågning samt medicinsk udstyr og videnskabelig rådgivning.  
 
Vi har for nylig annonceret, at et Data Analytics Center skal oprettes inden for rammerne af Lægemiddelstyrelsen. Biostatistikerne udfører analytiske opgaver på vegne af centret. Centeret beskæftiger sig med Raw Data analyse samt analyse af Real World Data i alle formater fra en række datakilder.  
 
En typisk arbejdsdag hos os  
Du vil i dit arbejde skulle vurdere kliniske data, analyser og statistiske metoder, som en lægemiddelvirksomhed har indsendt på et nyt lægemiddel. De har fx lavet et studie i kræftpatienter, men du er ikke helt enig i deres tolkning af resultatet. Du skal holde telefonkonference med eksperter fra et andet EU-land, som også har vurderet studierne eller det kliniske program. Du er medforfatter på en rapport, som alle de europæiske lande skal diskutere på næste møde i Den Europæiske Komité for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP). Du forbereder dig til et videnskabeligt møde med en lægemiddelvirksomhed. De planlægger at indsende en ansøgning på et nyt lægemiddel, men de er i tvivl om det planlagte kliniske udviklingsprojekt er tilstrækkeligt. De har fået råd fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder. Nu besøger virksomheden de forskellige lægemiddelagenturer i Europa. Du bidrager med statistisk rådgivning mhp studiedesign af deres fase IIB og III-programmer. Du foretager evt. din egen analyse af deres indsendte data.  
 
Din erfaring og profil  
Du har relevant uddannelse inden for de naturvidenskabelige specialer med omfattende erhvervserfaring som biostatistiker. Erfaring fra Biotech, medicinalindustrien eller en stærk forskningserfaring i fase 2 og 3 studier er højt værdsat. Big Data og Advanced Analytics er områder af særlig interesse, som du får mulighed for at arbejde med.  
 
Derudover forventer vi, at du:  
• både i tale og på skrift kan flydende engelsk. Kendskab til et af de skandinaviske sprog vil være gavnligt.  
• kan arbejde i et stærkt internationalt miljø med mange interessenter og stramme tidslinjer.  
Pragmatisme og evnen til at jonglere mange opgaver samtidig med, at man sikrer de højeste standarder for statistisk evaluering er afgørende.  
 
Vi tilbyder  
Du vil indgå i et varieret og ambitiøst miljø med mange forskellige kompetencer. Du vil finde engagement, humor, respekt og dedikation hos højtuddannede kolleger.  
 
Vi tilstræber at udfordre og udvikle alle medarbejdere for at sikre, at deres kompetencer er opdaterede og løbende bliver styrket.  
 
Om ansættelsen  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med mulighed for individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer.  
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med fleksibilitet med mulighed for at arbejde hjemmefra til en vis grad.  
 
Kontakt os gerne  
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte enhedschef Nikolai Brun tlf. 25 26 52 88.  
 
Læs mere om DKMA på WWW.LMST.DK  
 
Er du inteansøgning resseret?  
Klik på ”søg stillingen” og send din med CV og eksamensbevis.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fra uge 20 og 23.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.