To adjunkter i biostatistik, Institut for Folkesundhed

Ansøgningsfrist: 
15. januar, 2017

Ved Sektion for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitetet er to 3-årige adjunktstillinger ledige, se:

http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/874785/5285/