Todagsmøde d. 14.-15. maj 2013 i Aarhus

Program til Todages møde i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
den 14-15. maj 2013, Aarhus Universitet findes neden for.

Abstracts kan ses ved at følge linket nederst på siden.

Tirsdag den 14. maj: Auditorium G2 (1532-122)

14.30-15.15 Jacob v.B. Hjelmborg:
            On the modeling of twin data
15.15-15.45 Kaffe og kage
15.45-16.30 Anders Bredahl Kock:
            Oracle Inequalities for High Dimensional Vector Autoregressions
16.30-17.15 Emil Hedevang Lohse Sørensen:
            Stochastic modelling of turbulence

18.00-22.00: Middag i Matematisk kantine, bygning 1536

Onsdag den 15.maj: Audiotorium G2 (1532-112)

09.00-09.45 Susanne Ditlevsen:
            Dynamical Systems Interdisciplinary Network,
            University of Copenhagen - mathematical modeling and
            statistical analysis across econometrics, psychology, physiology,
            neuroscience and bioinformatics.
09.45-10:30 Jørgen Hoffmann-Jørgensen:
            Stochastic inequalities
10.30-11.00 Kaffe og kage
11.00-11.45 Christian Bressen Pipper:
            Estimation of odds of concordance based on the
            Aalen additive model
11.45-12.30 Erik Thorlund Parner:
            Events per variable for risk differences and relative
            risks using pseudo-observations

12.30: Sandwich og afgang

Praktiske informationer

Sted: Matematisk Institut, Aarhus Universitet
Tilmelding: Registrering sker ved email til oddbjorg@imf.au.dk,
Institut for Matematik senest den 6. maj 2013.
Pris: 250 kr. for studenter (excl.Ph.D. studerende) og 500 kr. for alle andre.
Betaling sker til DSTS, Jyske Bank, Reg. nr. 7853, konto nr. 1117188.
Angiv venligst klart hvilke(n) personer betalingen gælder for.

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
Jens Ledet Jensen, Department of Mathematical Sciences,
Aarhus University, Ny Munkegade, DK-8000 Aarhus C, Denmark.
Tlf: +45 87155797,  email: jlj@imf.au.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------

Download vedhæftet dokument: