Symposium i Anvendt Statistik

Andet Call for Papers til symposium i anvendt statistik

-  27.-29. januar 2014 i København

 Dette Call for Papers er til det 36. Symposium i Anvendt Statistik, der afholdes den 27.-29. januar 2014 i København. Symposiet afholdes i et samarbejde mellem Økonomisk Institut, Københavns Universitet, og Danmarks Statistik.

Symposiets formål er at skabe et forum for udveksling af ideer og erfaringer med an­vend­else af statistiske metoder og analyser på tværs af forskellige fagområder inden for forskning, anvendelser og marketing.

Symposiet plejer at have omkring 25-30 indlæg fra forskellige fagområder og strækker sig over 2½ dage.

De, der vil bidrage med et indlæg på symposiet, bedes sende titel og et resumé på ca. 10 linjer til Peter Linde, pli@dst.dk, senest fredag den 8. november 2013.

De skriftlige indlæg vil blive publiceret i en bog, der udkommer i forbindelse med symposiet. Deadline for de skriftlige indlæg er 13. december. Deltagelse i selve symposiet koster 1.000 kr. og inkludere symposiebog, festmiddag, frokost og kaffe.

Vi håber du vil overveje at bidrage med et indlæg.

Vi vil bede dig om at sende vedlagte Call for Papers videre til andre, der kunne have interesse, og sætte Call for Papers op på opslagstavler eller lignende.

 

Mange hilser

Anders Milhøj                                                                     Peter Linde

Økonomisk Institut, Københavns Universitet                             Danmarks Statistik

 

 Med venlig hilsen

Peter Linde
Kontorchef

Cand.scient i matematisk statistik

Tlf. 39 17 32 71
pli@dst.dk

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø
www.dst.dk

 

Download vedhæftet dokument: