Symposium i anvendt statistik

Symposium i anvendt statistik 28.-29. januar 2013

Det er stadigt muligt at tilmelde sig Symposiet i anvendt statistik på www.statistiksymposium.dk

 Symposiet afholdes i år på Aarhus Universitet, i et samarbejde mellem Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet, og Danmarks Statistik.

 Symposiets formål er at skabe et forum for udveksling af ideer og erfaringer med an­vend­else af statistiske metoder og analyser på tværs af forskellige fagområder. Det deltaljerede program vedlægges og omfatter 22 indlæg fordelt på 7 sessioner om Statistiske analyser, Surveymetode, Markedsøkonomi, Statistiske metoder, Økonomiske analyser og Sundhedsøkonomi.

 Mandag den 28. januar: 12.00 til 17.30. 19.00 Symposiemiddag i Aarhus centrum

Tirsdag den 29. januar: 9.00 til 16.15.

 Deltagergebyret er 500 kr. for studerende uden kandidateksamen samt pensionister og 1.000 kr. for alle andre. Gebyret inkluderer bog med indlæggene, frokost og kaffe under symposiet, samt festmiddag. Tilmelding på www.statistiksymposium.dk

 Send meget gerne denne mail videre til andre, der kunne være interesseret i at deltage fx på dit institut. Hvis du har mulighed for at sætte det deltaljerede program op på opslagstavler vil vi være meget taknemmelig.

 På symposiekomiteens vegne

 Peter Linde

 

Peter Linde
Kontorchef
Danmarks Statistik
Tlf. 39 17 32 71
pli@dst.dk

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø
www.dst.dk

 

Download vedhæftet dokument: