Generalforsamling i DSTS 2018

DSTS Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 27. februar, klokken 17.15, auditorium 10, Institut for Matematiske Fag, HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.
 

Dagsorden

0. Valg af dirigent.

1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Beretningen findes på http://www.dsts.dk/referater/generalforsamling-i-dsts-2018-bestyrelsens-beretning

2. Regnskab fremlægges til godkendelse.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Karen Margrete Due Thomsen (Novo Nordisk) og Bo Martin Bibby (AU) har siddet i to  perioder og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Torben Tvedebrink (AAU) og Lars Nørvang Andersen (AU) som nye bestyrelsesmedlemmer.

4. Valg af revisor:

 • Bestyrelsen foreslår Anders Rønn-Nielsen (CBS).

5. Udnævnelse af Steffen L. Lauritzen til æresmedlem:

 • Bestyrelsen foreslår, at Steffen udnævnes til æresmedlem i anerkendelse af hans ekstraordinære bidrag til den statistiske metode forskning, til anvendelsen af statistik, til promovering af dansk statistik i almindelighed, og indsats for DSTS i særdeleshed via
  bestyrelsesarbejde (1975-1979), redaktør for SJS (1998-2000), organisering af den nordiske konference om matematisk statistik (1982), og adskillige foredrag i selskabets regi.

6. Behandling af fremsendte forslag:

 • Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 13. februar.

7. Økonomisk støtte:

 • For at understøtte og promovere aktiviteterne i netværket Young Statisticians Denmark (YSD) foreslår bestyrelsen, at YSD tildeles et beløb på kr. 20.000, som YSD selv kan råde over i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2019. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med DSTS' formåls paragraf, og YSD skal aflægge rapport for brug af midlerne i forbindelse med beretningen i febraur 2019.
 • Bestyrelsen beder generalforsamlingen tage stilling til, om selskabet skal yde økonomisk bidrag til medlemsmiddagene efter generalforsamlingen og julemødet.

8. Fastsættelse af næste års kontingent.

 • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret:
  Studerende 0 kr, ordinære medlemmer 100 kr, pensionister 50 kr.

9. Eventuelt.

 

Foredrag ved Anders Stockmarr (DTU): Probabilistic Gossip

In an information network, information spreads through contact between nodes. I will picture the nodes as t.ex. bored housewives that exchange gossip; but it could also be servers exchanging information or similar. A contact between nodes can similar be perceived as a 'call'. Each agent possesses a bit of information, a 'secret'. When agents make contact, they exchange their information. Of interest is the time that passes until the network is saturated, ie. all agents knows all secrets. When calls are made at random, the process of known secrets is a Markov process with matrix-type state space. However, the possible number of calls are piling up as the number of agents increases, and to derive an algorithm for the distribution of the time to all secrets being known by all agents, it is advantageous to reduce the state space. Here the nature of the random selection of calls enters naturally. The presented work is unfinished analysis, and many problems remain. Application areas includes Artificial Intelligence.

The work is joint with Hans van Ditmarsch and Ioannis Kokkinis, University of Lorraine.
 
Reference: van Ditmarsch H., Kokkinis I., Stockmarr A. (2017) Reachability and Expectation in Gossiping. In: An B., Bazzan A., Leite J., Villata S., van der Torre L. (eds) PRIMA 2017: Principles and Practice of Multi-Agent Systems. Lecture Notes in Computer Science, vol 10621, Springer.