Generalforsamling 2016

DSTS Generalforsamling 2016

Tirsdag den 23. februar, klokken 17.15, lokale CSS 7.0.40,
Københavns Universitets Center for Sundhed og Samfund CSS (det gamle Kommunehospital, Øster Farimagsgade 5, 1014 K)

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Beretningen vedlægges i dette link.

2. Regnskabet fremlægges til godkendelse

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Karen Margrete Due og Bo Martin Bibby har siddet i een periode, og stiller op til genvalg. Bestyrelsen foreslår at Karen Margrete Due og Bo Martin Bibby genvælges.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Julie Forman.

5. Behandling af fremsendte forslag

6. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslar at kontingentet fastholdes uændret:

Studerende 0 kr.
Ordinære medlemmer 100 kr.
Pensionister 50 kr.

7. Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, herunder ændringer af vedtægterne, samt kandidater til bestyrelsen og revisorposten, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Peter Linde (se nedenfor). Efter foredraget vil der være middag pa en restaurant i nærheden. Tilmelding til middagen bedes sendt til chair@dsts.dk senest fredag den 19. februar, 2016.