generalforsamling 2015

DSTS Generalforsamling 2015

Tirsdag den 24. februar, klokken 17.15, lokale CSS 2.2.49,
Københavns Universitets Center for Sundhed og Samfund CSS (det gamle Kommunehospital, Øster Farimagsgade 5, 1014 K)

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Beretningen vedlægges.

2. Regnskabet fremlægges til godkendelse

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kajsa Kvist, Kasper Klitgaard Berthelsen og Karl Bang Christensen har siddet to perioder og kan ikke genvælges. Claus Ekstrøm, Københavns Universitet, Bo Markussen, Københavns Universitet og Elisabeth Wreford Andersen, DTU er villige til at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslar at Claus Ekstrøm, Bo Markussen, og Elisabeth Wreford Andersen vælges.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Julie Forman.

5. Udnævnelse af Niels Keiding til æresmedlem

Bestyrelsen foreslår at Niels Keiding udnævnes til æresmedlem af DSTS for sit mangeårige virke for dansk og international statistik.

Niels Keiding var med til at tage initiativ til stiftelsen af DSTS og oprettelsen af SJS og har specielt været afgørende for biostatistikken i Danmark ved at tage initiativ til etableringen af Statistisk Forskningsenhed (den nuværende Biostatistisk Afdeling) ved Københavns Universitet.

Endvidere har Niels gjort et stort arbejde internationalt, bl.a. som præsident for både International Biometric Society og International Statistical Institute (ISI) og har ydet en lang række bidrag til litteraturen om statistiske metoder og givet overbevisende anvendelser i bl.a. medicinsk og epidemiologisk litteratur.

6. Behandling af fremsendte forslag

7. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslar at kontingentet fastholdes uændret:

Studerende 0 kr.
Ordinære medlemmer 100 kr.
Pensionister 50 kr.

8. Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, herunder ændringer af vedtægterne, samt kandidater til bestyrelsen og revisorposten, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Niels Keiding. Efter foredraget vil der være middag pa en restaurant i nærheden. Tilmelding til middagen bedes sendt til chair@dsts.dk senest fredag den 20. februar, 2015.