Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik umiddelbart efter sommerens NordStat 2016 møde.

Torsdag den 30. juni 2016 kl 13.30 i Auditorium 10, HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Valg af stemmetællere
 4. Behandling af forslag om vedtægtsændringer for selskabet (se nedenfor)
 5. Eventuelt

Forslag til samt begrundelse for vedtægtsændringer

SKAT har afgjort at Dansk Selskab for Teoretisk Statistik er skattepligtig efter selskabsskattelovens §1, stk 1, da foreningen efter SKATs vurdering har indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, idet foreningen modtager overskudsandel ved udgivelse af videnskabeligt tidsskrift.

Dansk Selskab for Teoretisk Statistik har for år tilbage oprettet "Stiftelsen for udgivelse af Scandinavian Journal of Statistics" med henblik på at sikre udgivelsen af SJS sammen med de tre andre nordiske statistikforeninger.

Tilbage i 1993 afgjorde SKAT, at Stiftelsens indtægter skal beskattes hos de stiftende foreninger, og med de nuværende vedtægter betyder det, at DSTS ikke kan fritages for at indsende selvangivelse, hvilket SKAT først har valgt at effektuere nu.

DSTS kan fremadrettet fritages for selvangivelsespligten, hvis vedtægterne ændres på to punkter, så det bliver klarere, at 1) selskabet har et almennyttigt formål, og 2) at opløsningsbetingelserne udtrykkelig nævnes i vedtægterne, så eventuelle midler i tilfælde af en opløsning af selskabet stadig vil blive anvendt i henhold til foreningens formålsparagraf.
 

Det foreslås derfor, at selskabets paragraf 1 ændres fra

§1 Foreningens navn er Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Foreningens formål er at fremme den statistiske videnskab og dens anvendelser. Formålet søges nået gennem:

 1. Møder med foredrag og diskussion.
 2. Medvirken ved publikation af statistiske arbejder.
 3. Kontakt med udenlandske foreninger og enkeltpersoner.
 4. Initiativer inden for områder af almindelig interesse for medlemmerne.

til

§1 Foreningens navn er Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Foreningens formål er at fremme den statistiske videnskab og dens anvendelse indenfor forskning, videnskab og uddannelse til fordel for samfundet. Formålet søges nået gennem:

 1. Møder med foredrag og diskussion.
 2. Medvirken ved publikation af statistiske arbejder.
 3. Kontakt med udenlandske foreninger og enkeltpersoner.
 4. Initiativer inden for områder af almindelig interesse for medlemmerne så længe disse områder har tilknytning til den statistiske videnskab.

Samtidig foreslås det, at der tilføjes en paragraf 10 med ordlyden:

§10 Ved foreningens opløsning eller ophør af foreningens aktiviteter på anden måde skal foreningens midler udelukkende anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen til fremme af den statistiske videnskab, herunder forskning og uddannelse indenfor den statistiske videnskab.

Pbv.

Claus Ekstrøm