DSTS Generalforsamling 2021

Tirsdag d. 23. februar 2021, klokken 17:15

Zoom (https://aaudk.zoom.us/j/63190630340)

Update: Referat findes nederst på siden

Grundet COVID-19 situationen bliver årets generalforsamling i DSTS afholdt online via Zoom (link tilføjes denne side senere).

Af samme årsag har bestyrelsen besluttet at det traditionelle efterfølgende foredrag desværre ikke afholdes.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret.
   Studerende: 0 kr. Ordinære medlemmer: 100 kr. Pensionister: 50 kr.
 5. Økonomisk bidrag:
  • For at understøtte og promovere aktiviteterne i netværket Young Statisticians
   Denmark (YSD) foreslår bestyrelsen, at YSD tildeles et beløb på kr. 20.000,
   som YSD selv kan råde over i perioden frem til den ordinære generalforsamling
   i 2021. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med DSTS’ formålsparagraf, og
   YSD skal aflægge rapport for brug af midlerne ved generalforsamlingen i 2022.
 6. Behandling af fremsendte forslag:
  • Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. Eventuelle forslag skal være
   bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 9. februar (chair@dsts.dk).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Mia Klinten Grand (KU) har siddet i en 4-årig periode og kan dermed ikke
   genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne takke Mia for hendes indsats i
   bestyrelsen, hvor hendes fokus i særligt har været på YSD-samarbejdet.
  • Bestyrelsen indstiller Anne Helby Petersen (KU) som nyt bestyrelsesmedlem.
 8. Valg af revisor:
  • Bestyrelsen foreslår Anders Rønn-Nielsen (CBS-Finance).
 9. Eventuelt.
Download vedhæftet dokument: