DSTS Generalforsamling 2020 (24. marts; kl 17:15)

Mandag d. 24. februar 2020, klokken 17.15, Auditorie 10, Institut for Matematisk Fag, HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret.
  Studerende: 0 kr. Ordinære medlemmer: 100 kr. Pensionister: 50 kr.
 5. FenSTATs akkrediteringen (AEStat – Accredited European Statistician)

  FenSTATs (The Federation of European National Statistical Societies) har fremsendt muligheden for at dets nationale medlemsorganisaterioner tilbyder sine medlemmer Professionel akkreditering af statistikere. Tankerne bag akkrediteringen er beskrevet her: http://fenstats.eu/data/accreditation/Public_Information.pdf

  Alle øvrige dokumenter forefindes på FenSTATs hjemmeside: http://fenstats.eu/accreditation http://fenstats.eu/accreditation_2

  Den nuværende bestyrelse indstiller til at DSTS ikke tilslutter sig denne akkreditering i denne omgang. Indstillingen beror bl.a. på følgende overvejelser:

  Ulemper:

  • Øget bureaukrati, tids- og arbejdsbelastning for bestyrelsen.
  • Medfører en indirekte akkreditering af uddannelser.
  • Fordyrende for DSTS’ medlemmer (ansøgning: e100; årligt: e20)
  • Eksklusion af potentielle medlemmer, hvor tilsvarende ordninger i andre brancher medfører besvær for fagligt kyndige personer udenfor den uddannelsesmæssige “positiv-liste”.

  Evt. børnesygdomme ved systemet kan opdages af andre. DSTS kan forsøge at
  indhente andre nationale selskabers erfaringer inden evt. senere tilslutning.

  Fordele:

  • Give muligheden for at opnå mere synlig anerkendelse af de kvalifikationer som en statistisk uddannelse giver.
  • Være med til at give akkrediterede medlemmer bedre løn- og forhandlingsvilkår.
  • Give en forøget berettigelse af DSTS.
 6. Økonomisk bidrag:

  For at understøtte og promovere aktiviteterne i netværket Young Statisticians Denmark (YSD) foreslår bestyrelsen, at YSD tildeles et beløb på kr. 20.000, som YSD selv kan råde over i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2021. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med DSTS’ formålsparagraf, og YSD skal aflægge rapport for brug af midlerne ved generalforsamlingen i 2021.

 7. Behandling af fremsendte forslag:

  Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag (foruden pkt. 4). Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 10. februar (chair@dsts.dk).

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  Lars Nørvang Andersen (AU) og Torben Tvedebrink (AAU) har siddet i en 2-årig periode og er på valg. Nina Munkholt Jakobsen valgte kort efter seneste generalforsamling at udtræde af bestyrelsen.

  Bestyrelsen indstiller Lars Nørvang Andersen og Torben Tvedebrink til genvalg samt Niels Aske Lundtorp Olsen (DTU) som nyt bestyrelsesmedlem.

 9. Valg af revisor:

  Bestyrelsen foreslår Anders Rønn-Nielsen (CBS-Finance)

 10. Eventuelt.

Foredrag ved Rasmus Waagepetersen (AAU): Semi-parametric multinomial logistic regression for multivariate point processes

Multivariate point pattern data are becoming increasingly common. In ecology, biologists collect huge data sets of locations of hundred thousands of trees belonging to hundreds of species. Similarly, in many major cities, police authorities record locations, times and types of street crimes. In this talk we discuss a semi-parametric approach to analyzing such point patterns with many types of points.

For each type of points we model the intensity function as a product of an unknown spatially varying background intensity and a log linear regression term depending on spatial covariates. The background factor may e.g. repesent population density in a street crime or disease mapping application. We discuss how the regression parameters can be estimated using a conditional multinomial likelihood and consider the asymptotic distribution of the estimates under appropriate mixing conditions. The asymptotic covariance matrix depends on the cross pair correlation functions of the multivariate point process. We therefore construct consistent non-parametric estimators for the cross pair correlation functions. Finally we illustrate the methodology by an application to analyze effects of socio-economic and demographical variables on occurrences of street crimes in Washington DC.

References

Hessellund, K., Xu, G., Guan, Y. and Waagepetersen R. (2019) Semi-parametric multinomial logistic regression for multivariate point patterns, submitted.