Generalforsamling 2021

Generalforsamling
Dato

February 23, 2021

Tid og sted: Tirsdag 23. februar 2021. Afholdt på Zoom

Se vedfhæftede referat